top of page

எங்கள் மக்கள்

எங்கள் குழு

எங்களிடம் பல்வேறு அனுபவங்கள் மற்றும் மிக முக்கியமாக மற்றவர்களுக்கு உதவுவதில் ஆர்வம் கொண்ட அற்புதமான குழு உள்ளது.  உங்களுடன் இந்தி, குஜராத்தி, பஞ்சாபி, தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் பெங்காலி ஆகிய மொழிகளிலும் எங்களால் பேச முடிகிறது!

This Could Be You!

Check the "Join Our Team" page regularly for job openings, and the "Volunteer" page to help SEWA-AIFW's mission!

bottom of page