top of page

پروژه آموزشی- پژوهشی غلبه بر تجربیات نامطلوب دوران کودکی (ACEs).

ACEs-infographic-2.png

ما روی یک نظرسنجی جامعه با یک تیم تحقیقاتی از کالج کارلتون کار کردیم تا شیوع انواع مختلف سوء استفاده، غفلت، و سایر تجربیات بالقوه آسیب زا را که ممکن است در زندگی جنوب آسیایی‌ها در مینه‌سوتا و جاهای دیگر در دوران کودکی رخ داده باشد، بهتر درک کنیم.

bottom of page