top of page
DesiPride2022

ایجاد انجمن برای LGBTQ+

لیگ کوئیر آسیای جنوبی (SAQL+) یک گروه پشتیبانی و شکوفایی برای کوئیرها و متحدین آسیای جنوبی در مینه سوتا است. این امر ارتباط با جوامع را برای افراد و خانواده هایی که اغلب در خانواده ها و فضاهای عمومی خود به حاشیه رانده می شوند، تسهیل می کند.

0e552e53-9acc-4e85-bc57-956de642e0c4.jfif

اهداف ما به شرح زیر است:

 • هویت های کوییر آسیای جنوبی را جشن بگیرید

 • از انجمن های LGBTQ+ حمایت کنید

 • فضاهای پایدار و ایمن را ارائه دهید

 • مشارکت و ارائه آموزش به متحدان

 • کارگاه ها و فعالیت های گروهی را برای اعضای SAQL سازماندهی کنید

 • رویدادهای هنری، موسیقی و فرهنگی را مدیریت کنید

 • بسیج و پیاده روی در رژه غرور

01

جشن بگیرید و حمایت کنید

SAQL - در هندی 'SHAQL' 'शकल' تلفظ می شود. شکل در اردو به عنوان هویت، صورت یا فرم تعریف می شود.

ما دو گروه تشکیل داده ایم: SAQL و SAQL+.

SAQL+ شامل یک امتیاز مثبت است که نشان می دهد این گروه برای همبستگی LGBTQ+ و متحدانشان (صرف نظر از هویت جنسی، نژادی و قومی آنها) برای حمایت از کوئیرهای جنوب آسیا باز است.

متحد کیست؟ هر کسی که از جوامع کوییر حمایت می کند.

SAQL منحصراً برای کوئیرهایی با هویت قومی جنوب آسیا است. ما گروه های پشتیبانی و شفا و جلسات ساترانگی را ارائه می دهیم.

IMG_1765.JPG

به SAQL بپیوندید

متشکرم!

02

منابع

برای افراد

 • گروه های پشتیبانی انحصاری کوئیر آسیای جنوبی

 • جلسات ساترنگی

 • دفاع از حقوق کوییر

 • کلینیک های سلامت

 • حمایت مستقیم از قربانیان

 • ارجاعات بهداشت روان

MicrosoftTeams-image (4).png

برای سازمان ها

 • مبانی LGBTQ+ برای محل کار

 • استفاده از اصطلاحات

 • زبان فراگیر

 • آموزش برای اینکه متحد حامی باشید

 • منابع کوئیر سازمانی

زبان پیرامون جنسیت

برای درک پیچیدگی های LGBTQ+، ابتدا باید درک کنیم که جنسیت و هویت فراتر از جنسیت بیولوژیکی است.

Gender-Identity.png
Gender-expression.png
Sexual-orientation.png
Biological-sex.png
Copy-of-Copy-of-Satrangi-Mulaqat.png

03

SATRANGI MULAQAT

Join SAQL! Every fourth Thursday of a month, SAQL offers a support and healing circle.

bottom of page