top of page
C36D9FBC-9241-45D4-BEC7-91C85D5C7A08.jpeg

تاثیر ما

SEWA-AIFW از سال 2004 به ارائه "سلامتی خانواده کامل" به جامعه شهرهای دوقلو آسیای جنوبی اختصاص یافته است. ما به گسترش و سازگاری برای برآوردن نیازهای جامعه خود ادامه داده ایم.

داستان های ما

تاثیر ما در سال 2020

  • بیش از 10000 وعده غذایی تحویل و سرو شده است

  • 4238 زن و قربانی از طریق برنامه های زنان و خط بحران 24/7 ما خدمت کردند

  • بیش از 1000 ساعت توسط داوطلبان شگفت انگیز ما ارائه شده است

  • بیش از 200 شرکت کننده در وبینارهای ویژه در طول سال

Our Annual Reports

از راج چوداری، مدیر اجرایی و بنیانگذار SEWA-AIFW، درباره پاسخ ما به کووید-19 در سرتاسر همه‌گیری بشنوید.

bottom of page