top of page
IMG_5480.JPG

برنامه هایی برای آقایان

برنامه دایره مردانه ما ماهی یک بار برای یک گوپشاپ (چت چیت) تشکیل می‌شود که در موضوعات مختلف مانند شبکه‌سازی، تعامل، یادگیری نحوه طبخ غذاهای خاص و به اشتراک گذاشتن آنها، ارزش‌های سنتی خوب و بد، و بسیاری موارد دیگر متفاوت است.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا به حلقه مردانه اضافه شوید

bottom of page