top of page

مشارکت کنید

برای کمک به پایان دادن به خشونت خانگی، توانمندسازی زنان، ارائه وعده‌های غذایی و همراهی برای سالمندان، کاهش نابرابری‌های بهداشتی، حمایت از جامعه LGBTQ+ - این کار نیازمند دست‌های زیادی است.

داوطلب شوید

بسیاری از برنامه های ما عمدتاً به صورت داوطلبانه اجرا می شوند. داوطلب  برای کمک به برنامه ها یا پروژه های ما یا کمک به انتشار اخبار در مورد سازمانمان.

pexels-rodnae-productions-6646852.jpg

مواد غذایی اهدا کنید

صفحه اهدای ما   را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید مستقیماً به خانواده ها/افراد در مورد مواد غذایی و سایر موارد کمک کنید. همچنین می‌توانید از فهرست ما_cc781905-5cde-3194- bb3b -136bad5cf58d_ در Amazon.com دیدن کنید.

pexels-liza-summer-6348119.jpg

با ما همکاری کنید

ما چند موقعیت باز برای پر کردن داریم،  بیشتر بدانید .

pexels-rodnae-productions-7951741.jpg
bottom of page